O teu emprendemento non pode ter unha antigüidade superior aos 2 anos nin máis de 5 traballadores/as ou bolseiros/as.