Con preferencia aos ámbitos da cultura, as novas tecnoloxías, a rexeneración urbana, ao benestar e servizos ás persoas, ao audiovisual, turismo ou investigación e iniciativas de economía social.