Destinado a persoas ou grupos de persoas emprendedoras con proxectos en calquera sector.