Quen somos

Atlantic Ponte 2000 S.L.U. con domicilio social en Rúa San Lázaro, 36, baixo, 15707, Santiago de Compostela, datos de contacto: Teléfono: 981576469 email: info@atlanticponte.com con CIF: B70232012.

A dirección da nosa web é: https://coworkingcarballo.gal

Sobre os datos e o seu tratamento:
Atlantic Ponte 2000 S.L.U. é a responsable do tratamento dos datos persoais dos nosos/as usuarios/as. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais, ou Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.
Atlantic Ponte comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptará as medidas necesarias para evitar á súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co estabelecido no Regulamento.

Información opcional:

  • Cando nos envías un correo electrónico: o teu nome, enderezo de correo electrónico e o contido da mensaxe.
  • Cando enche formularios electrónicos: todos os datos que elixe dar ou confirmar. Normalmente usamos enderezos de correo electrónico só para responder ás mensaxes que recibimos. Estes enderezos normalmente non se usan para outro propósito.

Usamos a información que proporciona só para cumprir a súa solicitude específica.

O interesado pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, esquecemento, portabilidade e oposición dos seus datos. Estes dereitos están regulados nos artigos 15 e seguintes da Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), e nos títulos III, IV e IX do Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RDLOPD).

Cookies

Seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar o uso de  cookies que fai esta web co fin de informarlle coa máxima exactitude posible.

Este sitio web utiliza as seguintes cookies propias:

  • Cookies técnicas e de análises. Cookies con fins estatísticos (analíticas web sobre visitantes e tráfico na web) ou para garantir navegación máis personalizada e eficiente. As  cookies utilizadas asócianse unicamente cun usuario anónimo e o seu computador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais do usuario.

As seguintes  cookies externas:

  • Redes sociais: Cada rede social utiliza as súas propias  cookies para que vostede poida picar en botóns do tipo Gústame ou Compartir.
  • No caso das  cookies de Google Analytics, esta empresa almacena as  cookies en servidores situados en Estados Unidos e comprométese a non compartila con terceiros, excepto nos casos nos que sexa necesario para o funcionamento do sistema ou cando a lei obrigue para ese efecto. Google  Inc. é unha compañía adherida ao Acordo de Porto Seguro que garante que todos os datos transferidos serán tratados cun nivel de protección acorde á normativa europea.  Se desexa información sobre o uso que Google dá ás cookies achegámoslle esta ligazón.

Desactivación ou eliminación de cookies

En calquera momento poderá exercer o seu dereito de desactivación ou eliminación de cookies deste sitio web. Estas accións realízanse de forma diferente en función do navegador que estea a usar. Para eliminar as cookies dun sitio web debe ir á configuración do seu navegador e alí poderá buscar as asociadas ao dominio en cuestión e proceder á súa eliminación.

Contido incrustado doutros sitios web

Os artigos deste sitio poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se o visitante visitase a outra web.

Estas web poden recompilar datos sobre ti, utilizar  cookies, incrustar un seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción con ese contido incrustado, incluído o seguimento da súa interacción co contido incrustado se tes unha conta e estás conectado a esa web.

Copyright

Todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da páxina web e o seu contido pertencen ao propietario ou, noutros casos, dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos.

O usuario poderá unicamente utilizar o contido da páxina web para o acceso aos servizos fornecidos a través do sitio web, salvo autorización expresa. O acceso aos contidos da páxina web non implicará a cesión de ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial.

Así mesmo está expresamente prohibida a utilización de fotografías, imaxes, textos, datos, marcas, nomes comerciais, de produtos ou signos distintivos de calquera clase, rexistrados ou non, que aparezan na páxina web a menos que se conte coa autorización expresa do seu titular. No caso de que consideren que algún dos contidos da páxina web vulnera os seus dereitos de propiedade intelectual ou industrial, deberá remitir unha comunicación á dirección de contacto para eliminalo.