DESVANTAXES DOS ESPAZOS COWORKING

O Coworking achega comodidade e adaptación. Supón unha fonte de motivación día a día para traballar, xa que axuda a crear unha rutina de traballo, construtivo e fomenta a cooperación, tanto entre coworkers do mesmo espazo, como entre distintos espazos, Ser coworker implica a pertenza a unha comunidade, e nesta comunidade, cada un pon o seu gran de area, xa sexa en canto a ideas, dúbidas ou proxectos. Pero como todo na vida, o coworking non implica só beneficios, tamén ten algún que outro inconveniente. Estes son algúns dos problemas do coworking que che poderían afectar.